Hillerød FredagsCup 24/2 2023

Hillerød FredagsCup spilles igen fredag den 24. februar 2023 i bordtennishallen på 1. sal i Royal Stage i Hillerød, hvor der serves op kl. 17.30 og vi forventer at være færdige med finalerne og præmier overrækkelse ca. kl. 22.30.

Stævnet er populært, og ofte har de forskellige rækker været domineret af Furesø spillere. I det sidste stævne, var der 7 Furesø spillere – og de fleste Furesø spillere gik hjem med præmier og flotte resultater.

KONDITIONER 

Man skal være seniorspiller (+18) for at deltage i stævnet. 

Ved stævnet er der plads til op til 48 spillere, og hver spiller tilmelder sig den samme række (Senior Alle) på Bordtennisportalen. Stævneledelsen underinddeler rækkerne i passende størrelser.  

Det tilstræbes at der spilles i 4 lige store rækker Det er spillerens ratingtal ved tilmeldingsfristens udløb, som er afgørende for rækkeindplaceringen.  På den måde sikres så jævnbyrdige kampe som muligt.  I alle rækker spilles der indledende puljespil med 3-5 spillere pr. pulje.  De 2 bedste fra hver pulje går videre til vinder-cup. Øvrige spillere går videre til consolation-cup.

OM HILLERØD FREDAGSGRANDPRIX

Stævnet starter altid kl. 17.30 (indskrivning senest 17.15), hvor puljerne sættes i gang. Efterhånden som puljerne er færdigspillet, kan spillerne gå ned i caféen i Royal Stage og spise dagens ret, som er inkluderet, når du har betalt deltagergebyret. Det er altid hyggeligt, for deltagerne bliver hurtigt blandet rundt, og der snakkes bordtennis på kryds og tværs af klubberne og rækkerne.

Efter aftensmaden starter cup-spillet, og alle er med. Der spilles både vinder-cup og consolation-cup. Finalerne spilles ca. kl. 22 – vi har endnu ikke været ude for, at tidsplanen blev skubbet så meget, at fredagsgrandprix blev til lørdagsgrandprix.

I kan læse nærmere om tilmelding m.v. ved at downloade denne fil med stævneindbydelsen