Rating system – Bordtennis DK

Ratingtabel

Eksempel 1: Hvordan beregnes ændringer i dit rating tal ved forventet sejr:

Du har 1351 point og du vinder over en modstander med 1315 point – forskellen er således 36 point, og da du havde flest point og vandt, er det et ventet resultat . Så ser du i kolonnen “Ventet Resultat Gevinst” med forskel 25-49, og her kan du se at du vil få et plus på 6 point.

Eksempel 2: Hvordan beregnes ændringer i dit rating tal ved uventet nederlag:

Du har 1325 point og du taber desværre til en modstand med 1270 point – forskellen er således 55 point . Da du havde flere point end din modstander, er det et Uventet Resultat – og i kolonnen “Uventet Resultat Fradrag” med forskel 50-74 point, kan du se at du vil få et fradrag på 14 point

Stævne Rækkernes – Ratingintervaller

Eksempel: Er du Herre seniorspiller med 1150 point skal du melde dig til Herre senior kl. 6 og opefter. Er du dame senior med 1225 point skal du tilmelde dig i Dame senior kl. 3 og opefter.

Er du i tvivl om rating beregninger – så spørg klubkammerater i pauserne under træningen

Information om ratinglisten

Lidt om Ratinglisten.

Hvem er med på listen?
Bordtennis Danmarks ratingliste omfatter alle registrerede spillere, som har købt licens og har spillet minimum 1 singlekamp i

  • Danmarksturneringen,
  • Lokalunionernes holdturneringer,
  • danske og lokale individuelle mesterskaber,
  • stævner godkendt af BORDTENNIS DANMARK
  • samt forskellige andre arrangementer efter aftale med Bordtennis Danmarks Portalgruppe.Alle turneringskampe fra Danmarksturneringen og lokalunionernes holdturneringer tæller automatisk med til Ratinglisten.

Hvornår opdateres listen?
Ratinglisten opdateres hver uge. Det sker natten til torsdage. Kampe til og med søndag er med i den efterfølgende opdatering. Sidste frist for indtastning af resultater fra disse kampe er derfor onsdag inden midnat.

En spillers ratingtal
Slutratingtallet for en sæson er lig med startratingtallet for den nye sæson.

Nye spillere får automatisk tildelt et ratingtal efter tabellen med startratingtal. Tallene i tabellen er for nybegyndere. Klubberne skal derfor anføre sit skøn over en ny spillers ratingtal, hvis spillerens styrke er til et højere ratingtal end tallene i tabellen. Dette skal ske ved registreringen af spilleren i Klubportalen.

Der foretages kontrol af en ny spillers startratingtal efter den ratingopdatering, hvor spilleren første gang optræder på listen.

Søgning på ratinglisten
Den viste liste omfatter alle spillere rangeret efter deres aktuelle ratingtal. Herudover er der følgende søgemuligheder: køn, aldersgruppe, union, ratinginterval, klub og spiller.

For de yngste aldersgrupper vises kun top-25

Ratinglisten i starten af sæsonen
Reglen for at blive vist på ratinglisten er, at man skal have købt licens og have spillet minimum 1 kamp. Derfor vil listen i starten af sæsonen kun vise de spillere, som har spillet kampe i den nye sæson. 

Vil du se den fuldstændige liste, skal du sætte flueben i feltet Vis alle og klikke på Søg. Først når alle turneringerne er startet, vil du kunne slippe for at bruge Vis alle/Søg.

Ændring af rating uden at der er spillet kampe
Efter en opdatering kan det se ud som om, at en spiller har tabt/vundet ratingpoints – selv om pågældende ikke har spillet nogen kampe.

Forklaringen er denne:
Når der sker en ny opdatering, kigger systemet på den foregående opdatering og viser i +/- kolonnen forskellen mellem det forrige ratingtal og det nye.

Hvis der er sket en ændring uden at der har været spillet kampe i perioden, er årsagen, at der er blevet foretaget en rettelse hos en eller flere af modstanderne. Det kan f.eks. være en for sent indtastet kamp eller rettelse af en kamp med en forkert vinder. Sådanne rettelser kan bevirke, at en modstanders ratingtal er reguleret og derfor er beregningsgrundlaget anderledes.

Derfor er +/- kolonnen kun vejledende. Skal du se den 100% rigtige beregning af dit ratingtal, så skal du klikke på dit navn på ratinglisten og derefter på dit kamptal på næste skærmbillede, som er din spillerprofil. Her kan du se systemets beregning af dine kampe.