Holdturneringen er aflyst

P.g.a den foreliggende smitte-situation. har turneringsgruppen i BTDK  besluttet at  aflyse vinter turneringen i serierækkerne i sæsonen 2020/21.

BTDK håber at kunne gennemføre en mindre sommerturnering – hvis corona situationen giver mulighed for det

Nothing from 22. april 2021 to 28. april 2021.