Indkaldelse til Generalforsamling den 29. April 2024

Kære ungdomsmedlemmer (og forældre), seniorer og slagstyrke 60

Hermed indkaldelse til generalforsamling i Furesø Bordtennisklub. Ved udsendelsen pr. mail har jeg anvendt senest opdaterede medlemsliste. Hvis I af en eller anden grund har modtaget den ved en fejl (fx grundet udmeldelse), så send mig venligst en mail, så vi kan få det rettet. På forhånd tak.

Jf. foreningens love, § 7.2 skal den ordinære generalforsamling, afholdes hvert år i enten marts, april eller maj måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Klubbens generalforsamling afholdes mandag den 29. april 2024 kl. 19:00 i klublokalet med følgende dagsorden jf. foreningens love:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning (og udvalgsberetninger)

 3. Aflæggelse af regnskab for 2023 (kassereren)

 4. Budget for 2024 samt fastsættelse af kontingent

 5. Indkomne forslag

 6. Valg til bestyrelsen. På valg er Michael Skov (formand), Flemming Bøg (ungdomsansvarlig) og Gitte Petersen (60+ Repræsentant) samt suppleant Klaus Olsson (der er plads til to suppleanter i bestyrelsen)

 7. Valg af revisor

 8. Valg af forældrerepræsentant, ungdomsrepræsentant og seniorrepræsentant

 9. Valg af udvalg (pt. velfærdsudvalg ved Michael Henriksen, Thomas Skov og Claus Lessel)

10. Eventuelt.

Bemærk at forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene sendes til michael.skov@yahoo.com.

Forslagene skal optages i dagsordenen (foreningens love § 7.4). Deadline for forslag er mandag den 15. april 2024.

På bestyrelsens vegne

Michael Skov

formand

michael.skov@yahoo.com

Dagsordenen er den 21/4 2024 blevet opdateret med de indkomne forslag til generalforsamlingen

Klubbens generalforsamling afholdes mandag den 29. april 2024 kl. 19:00 i klublokalet med følgende dagsorden jf. foreningens vedtægter:

 1. Valg af dirigent (Bestyrelsen skal foreslå valg af Peter Busck-Nielsen)

 2. Formandens beretning (og udvalgsberetninger). Ved formand Michael Skov

 3. Aflæggelse af regnskab for 2023. Ved kasserer Keld Ellehauge

 4. Budget for 2024 samt fastsættelse af kontingent. Formand og kasserer. Foreslår uændret kontingent.

 5. Indkomne forslag. (Ingen modtaget fra medlemmer). Fra bestyrelsen er modtaget forslag om justeringer af foreningens vedtægter. Det drejer sig primært om §§ 4, 5 og 6 samt mindre sproglige småjusteringer (vedtægter med vis ændringer vedhæftet). Formand.

 6. Valg til bestyrelsen. På valg er Michael Skov (formand), Flemming Bøg (ungdomsansvarlig) og Gitte Petersen (60+ Repræsentant) samt suppleant Klaus Olsson (der er plads til to suppleanter i bestyrelsen). Alle er villige til genvalg.

 7. Valg af revisor (Bestyrelsen skal foreslå genvalg af Lars Hansen)

 8. Valg af forældrerepræsentant, ungdomsrepræsentant og seniorrepræsentant

 9. Valg af udvalg (pt. velfærdsudvalg ved Michael Henriksen, Thomas Skov og Claus Lessel). (Bestyrelsen skal foreslå genvalg)

10. Eventuelt.

Vel mødt.

På bestyrelsens vegne

Michael Skov

Formand

mobil 2025 2584