Generalforsamling d. 27/8 2020 kl. 19:00

Generalforsamling i Furesø BTK.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Furesø BTK torsdag den 27. august 2020 kl. 1900 i bordtennislokalet Farum Arena Hal 5.

Foreløbig Dagsorden:

1.       Valg af dirigent og referent.

2.       Formandens beretning og evt. udvalgs beretning(er) for det forløbne år.

3.       Kassererens regnskabsaflæggelse for det forløbne år samt budget for det kommende år.

4.       Fastsættelse af kontingent.

5.       Indkomne forslag.

Bestyrelsen forslår at der rettes i klubbens vedtægter §3, ØBTU og DBTU udgår og BTDK indsættes. Se vedhæftede ” Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer på generalforsamling 2020”.

6.       Valg til bestyrelsen:

a)      Formand. Erik Pedersen. Modtager ikke genvalg. Kandidater ønskes.

b)      Sekretær. Pt. Ingen valgt, kan udelades.

c)       Bestyrelsesmedlem. Flemming Bøg. Er villig til genvalg.

d)      Bestyrelsesmedlem. Gitte S. Petersen. Er villig til genvalg.

7.       1 bestyrelsessuppleant. Kan udelades.

8.       Valg af revisor. (Lars K. Hansen modtager genvalg)

9.       Valg af forældrerepræsentant, ungdomsrepræsentant og seniorrepræsentant. Hvis det skønnes nødvendig.

10.   Valg af udvalg. Hvis det skønnes nødvendig.

11.   Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsens formand, subsidiært bestyrelsens næstformand, i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret jf. §7.5

Mød op og vær aktiv – deltag i arbejdet med at gøre Furesø BTK til den bedste bordtennisklub.

Pga. corona vil der i år ikke være spisning i forbindelse med generalforsamlingen.

Generalforsamlingen bliver afholdt i spillelokalet, på den måde vil der være plads nok mellem de tilstedeværende. Der vil under generalforsamlingen ikke være muligt at spille bordtennis.

Med venlig hilsen

Erik Pedersen (formand)

Furesø BTK