Nyt om afvikling af holdturneringen fra d. 1/11 2020

Som de flest af vores senior spillere nok er klar over – har de nye Covid-19 restriktioner og det nye forsamlingsforbud på max 10 voksne personer – gjort det sværere men ikke umuligt at afvikle bordtennis holdkampe.

Til orientering kan i herunder downloade fil, med den information vi har modtaget fra BTDK

Det er et længere “skriv”, og kan være lidt svært at gennemskue – men der er opstillet 4 primære senarier – og der skrives, at man benytter senarie 2 på seriekampe på Sjælland. Senarie 2 er som følger:

Første turneringshalvdel afvikles i det omfang klubberne kan aftale tid og sted for afvikling af holdkampene og i øvrigt efterleve gældende restriktioner.

I anden halvdel startes forfra med turneringen og der afvikles en enkelt‐turnering som er bestemmende for op‐ og nedrykning.

Det betyder at første halvdel af sæsonen indtil jul – bliver en ren og skær træningsturnering – som nulstilles til nytår. Efter nytår nulstilles alle kampe – og kun kampene efter nytår kommer til at tælle i kamp om op- og nedrykning. Klubberne vælger selv om de vil spille første halvdel af turneringen for alle deres hold – eller kun for enkelte hold.

Lige nu er det vores opfattelse, at alle vore 7 seniorhold ønsker at spille alle kampene ind til jul – så vidt det er muligt og forsvarligt under de givne Corona begrænsninger – og såfremt vores modstandere ønsker at spille. Hvis nogle af vore modstanderne ønsker at holde en pause med holdkampe indtil efter nytår, respekterer vi selvfølgelig det.

Vi har ofte 2 hjemmekampe i vores lokale på samme aften – og for at vi kan overholde forsamlingsforbuddet på max 10 voksne – er vi nødt til at opdele spillelokalet i 2 lokaler. Det kan vi gøre ved at opdele lokalet i 2 lokaler med bander (afspærret område mellem de 2 hold/grupper) som vist på nedenstående tegning

Den ene holdkamp (med 6-8 spillere) spilles i det gule område på bord 1 og 5.

Den anden holdkamp (med 6-8 spillere) spilles i det blå område på bord 3 og 4.

Spillerne i det gule område skal gå ind af hoved døren og spillerne i det blå område skal benytte nødudgangen.

Spillerne tilhørende kampen i det gule område, må ikke gå ind i det blå område. og omvendt må dem fra det blå område, ikke gå ind i det gule område. Bord 2 må ikke benyttes, da det står i et afspærrings område, hvor der ikke må spilles.

Det er vedtaget, at højst rangerende Furesø hold spiller deres kampe i det blå område – altså på bord 3 og 4