Hillerød Fredags Cup d. 19. april 2024 kl. 17:30

Hillerød FredagsCup spilles fredag den 19. april 2024 i bordtennishallen på 1. sal i Royal Stage i Hillerød, hvor der serves op kl. 17.30 og vi forventer at være færdige med finalerne og præmier overrækkelse ca. kl. 22.30.

Stævnet er populært, og ofte har de forskellige rækker været domineret af Furesø spillere. Ofte har der været fra 3-7 Furesø spillere – og Furesø spillerne har normalt gode resultater i fredags stævnerne.

KONDITIONER 

Man skal være seniorspiller (+18) for at deltage i stævnet. 

Ved stævnet er der plads til op til 48 spillere, og hver spiller tilmelder sig den samme række (Senior Alle) på Bordtennisportalen. Stævneledelsen underinddeler rækkerne i passende størrelser.  

Det tilstræbes at der spilles i 4 lige store rækker Det er spillerens ratingtal ved tilmeldingsfristens udløb, som er afgørende for rækkeindplaceringen.  På den måde sikres så jævnbyrdige kampe som muligt.  I alle rækker spilles der indledende puljespil med 3-5 spillere pr. pulje.  De 2 bedste fra hver pulje går videre til vinder-cup. Øvrige spillere går videre til consolation-cup.

OM HILLERØD FREDAGSGRANDPRIX